تا به‌حال از خود پرسیده‌اید در کهکشان ما، یعنی راه شیری چه مقدار ماده وجود دارد؟

 طبق گفته خانم گوندولین ادی، متخصص فیزیک نجومی، کهکشان ما وزنی معادل ۷۰۰میلیارد برابر خورشید ما دارد. این دانشمند محاسباتی را در یک مقاله انجام داده است که این هفته در انجمن نجوم کانادا منتشر شد. راه شیری کهکشانی است که منظومه شمسی ما بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی این رقم با اندازه‌گیری سرعت و موقعیت خوشه های ستاره کروی به‌دست آورد که به‌دور کهکشان راه شیری می‌گردند. سرعت کل چنین خوشه‌ای به دو روش اندازه‌گیری می‌‌شود: یکی در امتداد خط دید، و دیگری از طریق سطح آسمان، و این اصلا کار ساده‌ای نیست.

 

خوشه‌های کروی گروه‌های فشرده‌ای از میلیون‌ها ستاره هستند که زمانی‌که دنیا جوان‌تر بود با یکدیگر متولد شده‌اند. آن‌ها به دور کهکشان راه شیری می‌گردند و به تدریج طی میلیون‌ها سال از هم پاشیده و ردی منحصر به فرد از خود به‌جا می‌گذارند.

چه مقدار جرم در خورشید ماست؟ پاسخ: دو نونیلیون کیلوگرم. دو نونیلیون کیلوگرم چقدر است؟ برای کسانی که با این واژه آشنا نیستند می‌گویم یک دو و سی صفر در ادامه آن. یک عدد بسیار بزرگ.


ویرایش: Hero

منبع: theregister