یک تفنگ قادر است گلوله‌ای را با سرعت ۱۰۰۰ متر بر ثانیه شلیک کند. اما در صورتی که تفنگی در فضا در حالت تعلیق گوگله‌ای را شلیک کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟


 اگر با قوانین نیوتون آشنایی داشته باشید می‌دانید که بر اساس قانون سوم نیوتون به دلیل وجود نیروی مخالف و برابر، هنگامی که گلوله‌ای را شلیک می‌کنید، بدن شما به عقب رانده می‌شوید. هنگام شلیک گلوله بدن شما نیز با همان سرعت گلوله حرکت نمی‌کند، زیرا بدن شما و گلوله دارای جرم‌های متفاوتی هستند. طبق محاسبات انجام شده هنگام شلیک گلوله، بدن فردی با وزنی متوسط با متوسط سرعتی در حدود ۰٫۷ متر بر ثانیه به عقب رانده می‌شود که این سرعت به نوع تفنگ مورد استفاده نیز بستگی دارد. گذشته از مطالعات فیزیک در مورد شلیک گلوله در فضا، به دلیل وجود مواد اکسنده در خود گلوله، شلیک گلوله در فضا امری ممکن و شدنی است. مشکلی که در  مورد این موضوع وجود دارد این است که ممکن است هنگام شلیک گلوله خود شما هم به عقب شلیک شوید!

نیروی جاذبه بر روی اشیایی که در اطراف سیاره زمین می‌چرخند نیز تاثیر دارد؛ در واقع آن‌ها نیز به سمت زمین کشیده می‌شوند. اما سرعت و شتاب سقوط این اشیا به اندازه سرعت منحنی شدن زمین، بسیار بالا است. در واقع این اشیا وارد یک چرخش عالی می‌شوند. اگر چه این اصل به تازگی مطرح نشده است اما می‌تواند در مورد شلیک گلوله در فضا به کار گرفته شود. اگر بر روی کره ماه باشید و تفنگی داشته باشید که گلوله‌ای را با سرعت ۱۶۰۰ متر بر ثانیه شلیک کند، از لحاظ نظری خود شما در مدت زمان بسیار کوتاهی به سمت عقب پرتاب می‌شوید. برای غلبه بر این مشکل باید به صورت عمودی شلیک کنید. با شلیک گلوله به صورت عمودی، گلوله سیاره ماه را دور می‌زند و به جای اول خود باز می‌گردد.

استفاده از تفنگ در فضا امر دور از ذهن و غیر ممکنی نیست. هنگامی که فضانوردان روسی به فضا فرستاده می‌شوند، به آن‌ها نیز اسلحه‌ای داده می‌شود تا در صورت فرود در منطقه دشمن در سیاره زمین برای دفاع از خود از آن استفاده کنند. پس مشخص می‌شود که ارسال تفنگ به فضا صورت گرفته است و در صورتی که فضانوردی بخواهد از تفنگی استفاده کند، باید نحوه شلیک گلوله را نیز بداند.

در آخر باید گفت که هنگام استفاده از تفنگ باید بسیار مراقب بود زیرا ممکن است فضا نورد در صورت عدم آشنایی با نحوه شلیک گلوله، به عقب پرتاب شود.


ویرایش: Hero

منبع: interestingengineering