ناسا برنامه دارد 67 میلیون دلار برای تولید موتورهای الکتریکی خورشیدی سرمایه گذاری کند.

 در پی تلاش برای طراحی موتورهای کارآمدتر برای فضاپیماها، ناسا با Aerojet یک قرارداد سه ساله برای توسعه موتورهای پیشرفته و نیروی محرکه الکتریکی خورشیدی” درون آن، امضاء کرد که می تواند در سفر به اعماق فضا کمک کند.

این موتورها این پتانسیل را دارند که ده برابر موثرتر از موتورهای شیمیایی، و دو بار کارآمدتر از موتورهای الکتریکی که در حال حاضر استفاده می شود، عمل کنند. آن ها می توانند به ما کمک کنند تا بیشتر در منظومه شمسی سفر کنیم و یا حتی می توانند در پروژه ارسال انسان به مریخ کمک نمایند.


2


موتورهای الکتریکی خورشیدی یک ایده جدید نیست. این موتورها از سال 1950 در حال تولید و توسعه بوده اند، و از آن به بعد ناسا بهره وری هرچه بیشتر آن را دنبال کرده و کار را به سمت تکنولوژی پیشرفته الکتریکی خورشیدی سوق داده است.

انرژی الکتریکی خورشیدی در حال حاضر قدرت اصلی کاوش ها در اعماق فضا است، درست همانند ایستگاه فضایی بین المللی که برای پیاده روی های فضایی و دیگر بخش های لازم از آن کمک می گیرد.
ایستگاه فضایی بین المللی در حال حاضر توسط صفحات خورشیدی انرژی لازم خود را تامیین می کند که این تامین انرژی حتی بیشتر از نیاز این ایستگاه است، در نتیجه به راحتی می توان دریافت که استفاده از انرژی خورشیدی و موتورهای وابسته به آن می تواند روشی کارآمد و مهم برای نسل آینده سفرهای فضایی به شمار آید.
موتور الکتریکی خورشیدی به ما کمک می کنند که با هزینه کمتری به تحقیقات بیشتری بپردازیم. قرارداد اخیر، نشان دهنده تعهد ناسا برای تولید موتورهای کارآمدتر و سودمند برای سفر به اعماق فضا است.

3

بسته به این که روند تحقیق و توسعه این موتورها چگونه پیش رود، Aerojet می تواند 4 موتور فوق العاده کارآمد برای سفر به فضا به ناسا تحویل دهد. ناسا نیز اعلام کرده است که برای سفرهای آینده فضایی خود از این موتورهای قردمند الکتریکی خورشیدی استفاده خواهد کرد.
استیو زوریک، از اعضای هیئت مدیره ماموریت های فضایی ناسا در مورد اهمیت و تاثیر این موتورها گفت: “توسعه این فناوری در آینده قابلیت حمل و نقل را برای بشر توسط ناسا در اعماق فضا و ماموریت های اکتشافیه روباتیک فراهم می کند، و همچنین امکان انجام ماموریت های فضایی، تجاری را نیز مهیا می نماید. حال باید منتظر ماند و دید که Aerojet تا چه میزان در ساخت این موتورها موفق عمل خواهد کرد.

ویرایش: Hero
منبع: inhabitat