بر اساس مطالعات جنجالی دانشمندان آمریکایی، افراد چاق هوش کمتری نسبت به افراد با وزن مناسب دارند. تحقیقات آنان نشان می‌دهد افراد دارای اضافه‌وزن ماده خاکستری و سفید کمتری در نقاط کلیدی مغز دارند.

 باس مطالعات جنجالی دانشمندان آمریکایی، افراد چاق هوش کمتری نسبت به افراد با وزن مناسب دارند. تحقیقات آنان نشان می‌دهد افراد دارای اضافه‌وزن ماده خاکستری و سفید کمتری در نقاط کلیدی مغز دارند که باعث تغییر پردازش پاداش می‌شود که این امر باعث می‌شود آن‌ها کمتر قادر به کنترل رژیم خود باشند. پس از اندازه‌گیری شاخص توده بدن و درصد چربی بدن و مقایسه آن با تفاوت‌های ساختار و عملکرد مغز، به این نتیجه دست‌ یافته‌اند.

اسکن مغزی ۳۲ بزرگ‌سال، ۱۶ مرد و ۱۶ زن در بالتیمور مریلند به‌عنوان بخشی از این مطالعه مورد تحلیل قرارگرفته است. افراد باسابقه آسیب مغزی، مصرف مواد و بیماری‌های روانی از این مطالعه حذف شدند.

این نظریه به‌شدت موردبحث فعالان کمپین‌های کاهش وزن قرارگرفته است که معتقدند تلاش برای کاهش وزن مرتبط با ویژگی‌های فردی این افراد است.


ویرایش : Hero

منبع  : مجله علوم اعصاب