سایت دبیرستان هیات امنایی شهید دکتر مفتح از سال تحصیلی 97-96 آغاز بکار نموده و سایتی مفید برای استفاده ی دبیران و دانش آموزان دبیرستانی بویژه دانش آموزان دوره دوم می باشد. این سایت شامل اخبار مربوط به مناسبت ها و اخبار علمی