نرم افزار هوش مصنوعی جدیدی طراحی شده است که می تواند تصاویر شطرنجی یا اصطلاحا “پیکسل شده” افراد را تشخیص دهد.

با استفاده از نرم افزار جدید می توان متن و اشیا پنهان شده را نیز تشخیص داد.